Kandidatuddannelse i Idræt og Sundhed

Generelt

Program beskrivelse

På kandidatuddannelsen i Idræt og sundhed kan du se frem til at studere på højeste niveau - og glæde dig til at få et spændende job, når du er færdig.

Kandidatuddannelsen indeholder to muligheder for specialisering:

 • Idræt og sundhed
 • Konkurrence- og eliteidræt

Specialiseringen i Idræt og sundhed uddanner studerende til at varetage specialiserede tværfaglige opgaver indenfor formidling, analyse, udvikling, planlægning og forskning i relation til idræt, bevægelse og sundhed.

Specialiseringen i Konkurrence- og Eliteidræt uddanner studerende til at varetage funktioner indenfor idrætsorganisationer, eliteklubber, eliteidrætskommuner og specialforbund.

Du har gode muligheder for at præge dit eget uddannelsesforløb på kandidatuddannelsen samt for at tage et studieophold i udlandet som en del af din uddannelse.

Uddannelsen er tæt tilknyttet et aktivt og stærkt forskningsmiljø, der i 2018 blev kåret til det sjette bedste idrætsforskningsinstitut i verden ifølge Academic Ranking of World Universities.

141504_pexels-photo-1671217.jpeg

Uddannelsens opbygning

141507_Idraet_Sundhed_kandidat_uddannelsesoversigt.png

Kandidatuddannelsen i Idræt og sundhed kan læses enten som en 1-faglig kandidatuddannelse med 120 ECTS på idræt eller som centralt fag med 75 ECTS på idræt og 45/75 ECTS på et tilvalgsstudie. 

Der er en studietidsforlængelse på 30 ECTS, hvis tilvalget ligger indenfor samfundsvidenskab eller humaniora.

Kandidatstudiet er opbygget af en række obligatoriske og valgfrie moduler. I studiet anvendes kvarterstruktur med otte ugers undervisning og efterfulgt af en uge afsat til eksamen. 

Kandidatspecialisering i Idræt og sundhed

Gennem de sidste årtier er det blevet stadig mere klart, at regelmæssig fysisk aktivitet bidrager selvstændigt til styrkelse af almen trivsel samt forebyggelse af en række sygdomme og tidlig død. Samtidig er idræt et vigtigt fokusområde i relation til læring hos børn, unge og voksne.

Der er derfor brug for universitetskandidater, der har omfattende viden om såvel tvær- som monofaglige problemstillinger og resultater indenfor Idræt og sundheds centrale og tilgrænsende discipliner.

Samlet gør dette Idræt og Sundhed til en samfundsrelevant uddannelse. At arbejde med komplekse felter som bevægelse, idræt og sundhed kræver udvidede evner til at arbejde på tværs af discipliner og fagtraditioner. Det lærer du på kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed.

Uddannelsen er tæt knyttet til vores stærke forskningsmiljøer og den er opbygget, så du får en bred, tværfaglig indsigt i, hvordan du kan arbejde med idræt og sundhed i eksempelvis politiske, kulturelle og uddannelsesmæssige sammenhænge.

Samtidig har du mulighed for at specialisere dig igennem en række valgmoduler. Her kan du dykke ned i emner, der er særligt relevante i forhold til det, du gerne vil beskæftige dig med.

Kandidatspecialisering i Konkurrence- og Eliteidræt

Der er en stigende efterspørgsel på bæredygtig talentudvikling. Som kandidat med en omfattende viden om konkurrence- og eliteidræt vil du derfor være eftertragtet på arbejdsmarkedet.

Som studerende på kandidatspecialiseringen i Konkurrence- og eliteidræt har du mulighed for at præge dit uddannelsesforløb. Uddannelsen består af obligatoriske og valgfrie moduler samt en praktikperiode, hvor koblingen mellem uddannelsens teoretiske fundament og sportens praksis er i fokus.

Hermed får du en akademisk uddannelse på højeste niveau, der er attraktiv for blandt andet idrætsorganisationer, eliteklubber, eliteidrætskommuner og specialforbund.

Kandidatspecialiseringen i Konkurrence- og eliteidræt er tæt knyttet til forskning inden for præstationsoptimering, talentudvikling og -ledelse samt inden for idrætslivet som en del af civilsamfundet.

Målet er at understøtte evidensbaseret praksis ved at koble uddannelsens teoretiske dele sammen med praksis i en organisation, en kommune, i nationale og internationale miljøer eller klubsystemer.

Der er pr. 1. september 2020 et maksimum  på 25 pladser på specialiseringen i Konkurrence- og Eliteidræt.

Kompetenceprofil

Viden – kandidaten har:

 • Indgående indsigt i og viden om teorier, metoder og tværvidenskabelige problemstillinger indenfor det idrætsfaglige område.
 • Viden om centrale og/eller aktuelle videnskabelige problemstillinger og nyskabelser indenfor det idrætsfaglige område.
 • Anvendelsesorienteret viden indenfor idræt og sundheds centrale og tilgrænsende discipliner.

Færdigheder – kandidaten kan:

 • Argumentere, analysere og reflektere selvstændigt og kritisk på et akademisk niveau.
 • Opstille relevante problemstillinger og gennemføre undersøgelser, der lever op til gængse forskningsmæssige og faglige standarder.
 • Forstå og anvende videnskabelige teorier og metoder af relevans for det idrætsfaglige område.
 • Analysere, vurdere og udvikle praktiske processer i relation til konkrete indsatser indenfor det idræts- og sundhedsfaglige område.
 • Analysere, syntetisere og rådgive i henhold til forskningsbaseret viden relevant for idræt og sundhed.

Kompetencer – kandidaten kan:

 • Tage ansvar for egen og nærmeste kollegaers faglige udvikling indenfor større og/eller specialiserede dele af idrætsområdet.
 • Anvende relevante test- og målemetoder i relation til egen praksis, evaluerings- og/eller udviklingsprojekter.
 • Anvende sin faglige viden i jobfunktioner og vedligeholde samt videreudvikle sine intellektuelle kompetencer.
 • Medvirke ved gennemførelse af videnskabelige projekter indenfor idræt og sundhedsområdet.

Karriere

En målrettet og bred uddannelse

Kandidater med specialisering i Idræt og sundhed.

Med en kandidatspecialisering i Idræt og sundhed kan du varetage fagligt specialiserede funktioner og/eller udviklingsfunktioner inden for:

 • Kultur- og fritidssektoren
 • Social- og sundhedssektoren
 • Ungdomsuddannelser
 • Idrætsefterskoler og højskoler
 • Interesse- og idrætsorganisationer
 • Forsknings- og undervisningsinstitutioner – fx universiteter og University Colleges med særlig fokus på fysisk aktivitet og sundhed

Færdige kandidater finder arbejde som:

 • Adjunkt
 • Bevillingsadministrator og projektmedarbejder
 • Centerleder i fitnesscenter
 • Collegeleder
 • Ernæringsvejleder
 • Fitnessinstruktør
 • Forebyggelseskonsulent
 • Foreningskonsulent
 • Fritidsvejleder
 • Gymnasielærer
 • Idræts- og frivilligkoordinator
 • Idrætsfysiolog
 • Idrætskonsulent/-koordinator
 • Konsulent på inklusionsområdet
 • Kostansvarlig medarbejder
 • Kostvejleder til ældre over 65
 • Motionskonsulent
 • Personlig træner
 • Ph.d.-studerende
 • Projektassistent
 • Projektleder/-konsulent
 • Projektmager og efterskolelærer
 • Rusmiddelkonsulent
 • Sportsmedarbejder i fritidsklub
 • Sundhedsfremmemedarbejder
 • Sundhedskonsulent / rygestopvejleder
 • Talentkoordinator
 • Talenttræner
 • Udviklingskonsulent
 • Udviklingskonsulent i idrætsforening
 • Udviklingskonsulent i kommune
 • Underviser på efterskole
 • Underviser på UC
 • Videnskabelig assistent

De seneste tal viser, at omkring ni ud af ti færdige kandidater er i beskæftigelse inden for det første år efter afsluttet uddannelse. Og der er vel at mærke tale om ansættelser, der falder inden for deres uddannelsesfaglige område. 

Kandidater med specialisering i  Konkurrence- og eliteidræt

Med en kandidatspecialisering i konkurrence- og eliteidræt kan du varetage fagligt specialiserede funktioner og udviklingsfunktioner inden for:

 • Eliteidrætskommuner
 • Specialidrætsforbund
 • Interesse- og idrætsorganisationer som Danmarks Idræts Forbund
 • Team Danmark
 • Større eliteidrætsklubber
 • Forsknings- og undervisningsinstitutioner – fx universiteter og University Colleges med særligt fokus på talentudvikling og/eller eliteidræt

Færdige kandidater forventes at finde arbejde som:

 • Talentudvikling/-træner
 • Fysisk og Personlig træner
 • Sportsernæringsvejleder
 • Adjunkt på UC
 • Sportspsykologisk konsulent
 • Selvstændig erhvervsdrivende
 • Efterskolelærer
 • Talentudvikler

Adgangskrav og optagelse

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Idræt og sundhed skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • Idræt - uddannelsen fra SDU giver dig retskrav på optagelse
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Medicin
 • Klinisk Biomekanik

Har du bestået en af følgende professionsbacheloruddannelser, kan du søge om optagelse under forudsætning af,  at du efter optagelse består et særligt tilrettelagt suppleringsforløb inden studiestart - læs mere på siden om studiestart på Idræt og sundhed.

 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Sygepleje
 • Folkeskolelærer (med linjefag i idræt)
 • Ernæring og Sundhed
 • Global Nutrition and Health
 • Psykomotorik

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Når du har søgt, vil studienævnet vurdere, om din uddannelse er adgangsgivende. 

To-faglig?

Ønsker du optagelse på en to-faglig kandidatuddannelse med centralfag i Idræt og sundhed, forudsættes en to-faglig universitetsbachelor med centralfag i Idræt på 135 ECTS og et (typisk gymnasierelevant) sidefag på 45 ECTS, der kan fortsættes på kandidatniveau.

Sprogkrav

Krav til dine danskkundskaber

 • Søger du ind på en dansksproget kandidat på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 
 • Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (også danske statsborgere) skal have bestået dansk A, studieprøven i dansk som andetsprog eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber, fx gennem en Individuel kompetencevurdering hos VUC. Se VUC.dk

Krav til dine engelskkundskaber

Søger du ind på en engelsksproget uddannelse, skal du dokumentere dine sprogkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav:

 • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.
 • Dokumenteret erhvervserfaring fra idrætsrelaterede områder af mindst 3 måneders varighed (CV og bilag vedlægges)
 • Dokumenterede kurser inden for idrætsrelevante områder af mindst 3 måneders varighed (CV og bilag vedlægges)
Senest opdateret Okt 2020

Om skolen

University of Southern Denmark has created an institution of higher research and education which provides first-class educational opportunities and is cooperation partner for both public and private b ... Læs mere

University of Southern Denmark has created an institution of higher research and education which provides first-class educational opportunities and is cooperation partner for both public and private businesses and organisations for providing qualified labour. Minimer
Odense , Kolding , Slagelse , Sønderborg , Esbjerg , Flensborg , København , Ljubljana , Girona , Beijing + 9 Mere Mindre