M.Sc. Miljøteknik - Miljøbeskyttelsesingeniør

Generelt

Læs mere om dette studie på uddannelsens hjemmeside

Program beskrivelse

Fakultet for Bygningsstrukturer, Hydro og Miljøteknik

Civilingeniør

2-årig kandidatuddannelse i området:

  • Miljøbeskyttelses Engineering

M.Sc. Masters Studies - Environmental Protection Engineering

Miljøbeskyttelses Engineering

Graduate Programmet i Miljøbeskyttelse Engineering sigter mod forskning og engineering aktiviteter vedrørende afbødning af negative virkninger af menneskelig aktivitet på miljøet. Det er primært rettet mod alumni i bacheloruddannelsen i miljøteknik eller andre bacheloruddannelser inden for ingeniørvidenskab, såsom civil-, mekanisk eller kemisk teknik.

Prøvemoduler / Nøgleord: Beregningsmetoder i miljøteknik, geostatistik, miljøfysik, miljøkemi, varme- og masseoverførsel, miljøbeskyttelsesstyring, fysisk planlægning, pålidelighed og sikkerhed af tekniske systemer, søgning og deling af viden, miljøovervågning, fjernfølsomhed Miljø, Rumlig Datavisualisering og -analyse, Anvendt Klimatologi, Globale Klimaændringer, Grundvandsbeskyttelse, Vanding og Afløb, Jordgendannelse og Udvikling, Kommunal Affaldsbehandlingsteknologi, Pro-økologiske Technologies, Alternative Energikilder.

Senest opdateret Mar 2020

Om skolen

It is ourgreat pleasure to welcome you to the Warsaw University of Technology (WUT) – a technical research university with traditions in education dating back to the 19thcentury. It is a forward-think ... Læs mere

It is ourgreat pleasure to welcome you to the Warsaw University of Technology (WUT) – a technical research university with traditions in education dating back to the 19thcentury. It is a forward-thinking institution where high-quality education meets world-class research and innovation. Minimer