MSc i miljøkemi

Generelt

Læs mere om dette studie på uddannelsens hjemmeside

Program beskrivelse

Om

Miljøkemi beskæftiger sig med dagens globale udfordringer som følge af øget industrialisering og overudnyttelse af naturressourcer. Forurening er ikke begrænset til et rum (luft, jord eller vand), men påvirker hele økosystemer og har ofte en betydelig politisk dimension. Nøglen til fremtidig bæredygtig ressourceforvaltning, aktuelle konsekvensanalyser og forsigtig oprydning af tidligere forurenede steder er en solid forståelse af miljøkemi.

Profil af kandidatuddannelsen

I det toårige kandidatuddannelsesprogram lærer man at løse globale miljømæssige kemiske udfordringer med viden, færdigheder og erfaring fra et applikationsorienteret og stærkt tværfagligt perspektiv. Bortset fra kerneforståelsen af ​​processer i luft, jord og vand indbefatter emner uorganisk og organisk kemi, mikrobiologi, toksikologi, økosystemanalyse og interaktioner mellem mennesker og miljø. Tutorials i små grupper muliggør praktisk erfaring med front-end analytiske teknikker i de enkelte forskningsgrupper og udvikling af løsningsorienteret tænkning og kreativitet. Du er uddannet i kritisk refleksion, abstraktion og logisk argumentation samt mundtlig og skriftlig kommunikation. Forskellige opfattelser af miljøudfordringer fra elever fra forskellige lande på forskellige udviklingsstadier og med forskellige kulturelle og socioøkonomiske baggrunde er integreret for at skærpe forståelsen af ​​internationale sammenhænge.

Ansættelsesområder

Efterspørgslen efter højt kvalificerede eksperter inden for miljøkemi vil fortsat vokse med øget industrialisering og strammere global indbyrdes afhængighed og integration. Vores kandidater vil have forskellige attraktive karrieremuligheder inden for den akademiske sektor, i branchen (eksperter og konsulenter fra nationale og internationale virksomheder, laboratorier, virksomhedssammensættere) og i den offentlige sektor (politisk høring, udviklingssamarbejde). Fremragende beskæftigelsesmuligheder er også tilgængelige i udviklingslande og vækstlande i lyset af stigende industrialisering og efterspørgsel efter ekspertise.

Adgangskrav

Studerende skal have en bachelorgrad med mindst 20 ECTS point i fysik, biologi eller kemi, 20 ECTS-point i miljøvidenskab og en samlet karakter på mindst 2,5 på tysk karakterskala. En meget god kommando for talet og skrevet engelsk (svarende til CEFR trin B2 eller højere) er obligatorisk.

Senest opdateret Mar 2020

Om skolen

As one of Germany’s youngest universities, we are able to operate in an unbiased, self-confident spirit of academic freedom, scientific progress, and social responsibility. In line with our vision, o ... Læs mere

As one of Germany’s youngest universities, we are able to operate in an unbiased, self-confident spirit of academic freedom, scientific progress, and social responsibility. In line with our vision, our top priorities are individual supervision, maintaining high academic standards, and creating programmes of study that take current research into account. Our interdisciplinary focus and the innovative collaboration between many of our disciplines are key features of Bayreuth’s research culture. Minimer