Master i økonomi, ledelse og politikker for globale udfordringer

Generelt

Program beskrivelse

Economics Management and Policies for Global Challenges er en international kandidatgrad for italienske og ikke-italienske studerende.

Udenlandske studerende er velkomne og udvekslingsprogrammer som Erasmus + opfordres kraftigt og støttes.

Anden cyklus grad i økonomi, ledelse og politikker for globale udfordringer afsluttes generelt over to år efter at have tjent 120 point.

Studerende vælger deres læseplan i det første år.

Der er to læseplaner, der tilbydes studerende, der tilmelder sig det første år i økonomi, markeder og ledelse i 2019/2020:

 1. SMV'er i internationale markeder
 2. Grøn økonomi og bæredygtighed

134900_134838_Picturetoincludeinprogdescription1.jpg

Læreplan Oversigt over små og mellemstore virksomheder:

2. cyklus grad helt undervist i engelsk dannende kandidater, der er kvalificerede til at påtage sig leder- eller konsulentstillinger på internationale markeder. Kurset giver studerende integrerede ledelsesevner for at gøre det muligt for dem at tackle internationale problemer i små og mellemstore virksomheder. SMV'ernes hovedtemaer på internationale markeder sigter mod at udvikle stærke færdigheder inden for økonomiområder og performance, organisatorisk og økonomisk styring.

Læreplan oversigt over grøn økonomi og bæredygtighed:

2. cyklus grad helt undervist i engelsk dannende kandidater, der er kvalificerede til at tiltræde ledelses- eller konsulentstillinger inden for sektoren Green Economy. Kurset giver de studerende tværfaglige evner for at sætte dem i stand til at tackle spørgsmål relateret til den grønne økonomi og bæredygtig udvikling. Hovedemnerne for den grønne økonomi og bæredygtighed er økoinnovation, grøn økonomi og bæredygtig udvikling. Udfordrende miljøpolitiske spørgsmål - set fra både nationalt og internationalt perspektiv - studeres også.

134906_134846_Picturetoincludeinprogdescription3.jpg

Strukturen af denne kandidatgrad:

Vi tilbyder dedikeret undervisning i de avancerede kerneområder inden for industriel økonomi og forretningsadministration relateret til internationalisering af SMV'er, med mulighed for at vælge fra en interessant portefølje af valgfrie kurser.

Dobbeltgrad

Læreplan SMV'er i internationale markeder:

 • Kristianstad Universitet (Sverige).

Læreplan grøn økonomi og bæredygtighed:

 • Syddansk Universitet (Danmark);
 • East Anglia University (UK).

134905_134845_Picturetoincludeinprogdescription8.jpg

Kvalifikation krævet til tilmelding

For at deltage i 2.-cyklus (kandidatuddannelse) i økonomi, ledelse og politikker for globale udfordringer skal du have en første-cyklus (bachelor) grad eller tilsvarende samt et arbejdskendskab til det engelske sprog (niveau B2).

For at tilmelde sig andenuddannelsesprogrammet kan følgende kvalifikationer også accepteres:

 1. En encyklus fire-årig grad under det tidligere system (en grad i politisk økonomi, økonomi og erhvervsliv, erhvervsøkonomi eller tilsvarende), en grad i klasser (ex 509) 17 (økonomi og forretningsstyring) og 28 (økonomi) og i klasser (ex 270) L-18 (økonomi og forretningsstyring) og L33 (økonomi) eller en tilsvarende udenlandsk kvalifikation.
 2. Hvis ikke fra ovennævnte klasser, skal den studerende have opnået et tilstrækkeligt antal uddannelseskreditter i grupper af økonomiske erhvervsmæssige og matematiske-statistiske fagområder. Disse kompetencer skal certificeres af den studerendes udskrifter og genkendes i mindst 50 uddannelseskreditter, hvoraf mindst 30 skal være inden for et økonomisk felt (fagklasser: M-GRR / 02 Økonomisk-politisk geografi; SECS-P / 01 Politisk økonomi ; SECS-P / 02 Politisk økonomi; SECS-P / 03 Økonomi SECS-P / 04 Historie om økonomisk tanke; SECS-P / 05 Econometrics; SECS-P / 06 Anvendt økonomi; SECS-P / 12 Økonomisk historie), 10 inden for et erhvervsøkonomisk felt (fagklasser: SECS-P / 07 Erhvervsøkonomi; SECS-P / 08 Erhvervsøkonomi og ledelse; SECS-P / 09 Erhvervsøkonomi; SECS-P / 10 Erhvervsorganisation; SECS-P / 11 Økonomi af finansielle formidlere) og 10 inden for et statistisk-matematisk felt (MAT / 01 Matematisk logik; MAT / 02 Algebra; MAT / 03 Geometri; MAT / 05 Matematisk analyse; INF / 01 Computer science; MAT / 06 Sandsynlighed og matematisk statistik; SECS -S / 01 Statistik; SECS-S / 03 - Økonomisk statistik; SECS-S / 04 Demografi; SECS-S / 05 Sociale statistikker SECS-S / 06 Matematisk metho ds for økonomi og forsikring og økonomi).

For kandidater med de grader, der er beskrevet i punkt 1, vil verificeringen af personlig beredskab være baseret på de karakterer, der er givet ved eksamen, hvor 70/110 er det minimum, der er accepteret.

Kandidater, der har en grad i de klasser, der er anført i punkt 1, der ikke opfylder dette minimum, og kandidater, der kommer fra andre gradsklasser som beskrevet i punkt 2, vil blive evalueret af den kompetente undervisningsstruktur, som derefter kan gå videre til en foreløbig samtale for at bevise, at kandidaten besidder den krævede viden og kompetencer.

134907_134847_Picturetoincludeinprogdescription11.jpg

Undervisningsmetoder og hyppighed

Uddannelsen gennemføres udelukkende i klasseværelset (dvs. ingen onlinekurser).

Varighed

To år

Adgangskrav

Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen i økonomi, ledelse og politikker for globale udfordringer inden for følgende områder / læseplaner:

 • Små og mellemstore virksomheder i internationale markeder - SMV'er (på engelsk)
 • Grøn økonomi og bæredygtighed (på engelsk)

Bachelorgrad eller tilsvarende, med mindst 180 ECTS-point i et beslægtet felt (økonomi eller økonomi og ledelse) med graden score mindst 70/110.

Adgangskrav

Bachelorgraden skal indeholde et emne inden for hovedområderne for økonomi og ledelsesstudier:

 • Fagområder for økonomi (30 ECTS)
 • Fagområder for forretningsfag (10 ECTS)
 • Områderne i matematik og statistik (10 ECTS)

134901_134839_Picturetoincludeinprogdescription2.jpg

Sprogkrav

 • Færdighed i engelsk, svarende til mindst niveau B2 (læseplaner 1 og 2)

Vurdering af sprogfærdigheder

For at tilmelde dig dette kursus skal du demonstrere for undervisningsudvalget, at du har niveau B2 engelsk og / eller italiensk færdigheder.

Hvis du opfylder et af følgende kriterier, betragtes du som UNDTAGET FRA DEN ENGELSKE INTERVIEW:

 1. Hvis du er en indfødt engelsktalende;
 2. Hvis du har et tilsvarende internationalt anerkendt certifikat (skal vedlægges ansøgningsskemaet før tilmelding).

Adgang

Undervisningsudvalget vil evaluere Curriculum vitae og Curriculum Studiorum af alle kandidater og kan give en foreløbig samtale.

Disse interviews afholdes månedligt fra september til december hvert studieår.

 1. Hvis undervisningsudvalget vurderer, at din viden og læseplan opfylder adgangskravene, vil du være i stand til at gennemføre tilmeldingsprocessen ved https://studiare.unife.it/Home.do
 2. Hvis undervisningsudvalget dog vurderer, at din viden og / eller pensum ikke opfylder adgangskravene, har du ikke tilladelse til at afslutte tilmeldingsprocessen.

For information om optagelsesprocessen, kontakt International Tutor-e-mail: internationalbuddy.eco@unife.it

Undervisning og deltagelse

Studerende skal venligst deltage i undervisningen / forelæsningerne / seminarerne.

Lejlighedsvis at deltage i og / eller selvstudium i hjemmet anbefales ikke, da det ville forringe elevernes oplevelse. Den afsluttende eksamen er verifikationen af den læringsproces, der varer gennem hele semesteret.

134903_134843_Picturetoincludeinprogdescription6.jpg

Yderligere oplysninger om uddannelsen

Type-D frit valgte kurser (retningslinjer for valg)

Betegnelsen for præsentation af frit valgte aktiviteter fastlægges af det akademiske senat den 30. november. Studerende kan tjene 14 point, der er afsat til frit valgte aktiviteter (uddannelsesaktiviteter angivet med nummer 12 og 13):

 • At vælge de emner, der tilbydes i deres læseplan,
 • Valg af valgfrie emner eller væsentlige emner fra andre læseplaner,
 • Valg af kurser fra andre uddannelsesstrukturer på engelsk

Det er ikke muligt at vælge enkelt ”moduler”, der hører til integrerede eksamener. Derudover bliver de studerende bedt om at vælge studiekurser på 2. niveau (master eller specialist) eller kurser fra kandidatuddannelser på en enkelt cyklus, der undervises på engelsk.

Certificeringer

Studerende, der har fremmedsprogcertifikater udstedt af certificerende enheder, der er anerkendt internationalt, kan blive anerkendt til eksamener på det tilsvarende sprog, hvis den studerende fremsætter en anmodning til Studenteradministrationskontoret.

Professionelle og uddannelsesmæssige aktiviteter, så længe de er i overensstemmelse med uddannelsen, kan anerkendes efter anmodning, udarbejdet i overensstemmelse med de tilgængelige formularer på uddannelsesstrukturens websted, der skal forelægges Studenteradministrationskontoret.

134902_134842_Picturetoincludeinprogdescription10.jpg

PIL-projekt

Studerende, der tilmelder sig den anden cyklus grad i økonomi, ledelse og politikker for globale udfordringer på University of Ferrara vil være de eneste studerende i Italien, der har adgang til PIL (et italiensk jobpladsprogram). Målet med PIL er at skabe et kvalifikationsprogram baseret på undervisning og akkompagnement på jobmarkedet gennem en integreret fase af uddannelsesuddannelsesarbejde, med en samlet varighed på cirka 18 måneder, der skal udføres på virksomheder, offentlige myndigheder og internationale institutter .

4 type F-kreditter kan anerkendes for deltagelse i University of Ferrara's delprojekt 1 i PIL-projektet, hvis den endelige gennemgang er positiv, og erstatter praktikeksamen. Mærkerne fra den endelige gennemgang af delprojekt 1 konverteres til karakterer ud af 30 (hvis ikke allerede) og er knyttet til allerede tildelte point.

Tilstandseksamen

Tildelingen af graden i økonomi, ledelse og politikker for globale udfordringer (klasser LM-56) gør det muligt at tage den italienske statseksamen, som igen gør det muligt at blive en chartret revisor efter at have afsluttet et praktikophold.

Ved at bestå statseksamen er det også muligt at registrere sig hos den italienske charterede revisor og regnskabsekspertregistret under afsnit A, ”Revisorer”.

I overensstemmelse med rammeaftalen, der blev underskrevet mellem MIUR (italiensk ministerium for uddannelse, universitet og forskning) og CNDCEC (National Chartered Accountants and Accounting Experts Board) fra oktober 2014, blev Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Ferrara and University of Ferrara har udarbejdet en særlig konvention, der skal etablere betingelser for lettere adgang til statseksamen.

Dette betyder, at studerende kan undtages fra den første skriftlige eksamen og gennemføre praktikopholdet under andenuddannelsesprogrammet efter verifikation af, at de opfylder kravene. University of Ferrara er et sted til statseksamen.

134904_134844_Picturetoincludeinprogdescription7.jpg

Ikke-standard varigheder

I overensstemmelse med pligterne til uddannelsesaktiviteter, der er fastlagt i Degree Program Regulations, kan studerende optjene deres grad ved at forfølge et pensum af forskellig længde.

I henhold til universitetsundervisningsreglerne og studerendes forskrifter kan studerende, der ikke agter at gennemføre graden i standardmængden, vælge at følge:

 • En læseplan med en forlænget varighed, tilmelding i et semester eller rettere sagt enkeltkurser inden for studiet med respekt for de tidligere angivne krav.
 • En læseplan med en kortere varighed (enhver måde mindst to år) forudser nogle aktiviteter

Hvis den studerende vælger et læseplan med en længere varighed end normalt, og i mellemtiden, hvis forskriftsuddannelsesbestemmelserne ændres, bliver den studerende nødt til at fortsætte sine studier i henhold til den nye uddannelsesplan, med forbehold af evaluering af uddannelsen Bestyrelse.

Anerkendelse af kvalifikationer opnået i udlandet

Anerkendelsen af en grad, der er optjent i udlandet til graden Økonomi, ledelse og politik for globale udfordringer, er oprettet af Uddannelsesstrukturstyrelsen efter præsentation af anmodningen ledsaget af kursusprogrammerne.

Kreditgodkendelse

Anmodninger om enhver form for bekræftelse af eksamener eller deltagelse, der skal sendes til Uddannelsesstrukturstyrelsen, skal forelægges Studenteradministrationskontoret sammen med de tilhørende kursusprogrammer.

Anerkendelsen af kreditter, der kommer fra en professionel karriere, kan tildeles i det tilfælde, at det er muligt at attestere niveauet for viden om de kompetencer, der er opnået ved konkurrence eller af et træningskursus, der inkluderer en endelig score.

Til viden og tidligere faglige aktiviteter i henhold til art. 14 par. 1 i lov nr. 240/2010 og med forbehold af det, der er fastlagt i ministerforordningen, jf. Stk. 2 i samme artikel kan maksimalt 12 kreditter genkendes.

134908_134848_Picturetoincludeinprogdescription9.jpg

Senest opdateret May 2020

Keystone-stipendium

Oplev de muligheder, vores stipendium kan give dig

Om skolen

The University of Ferrara offers a unique historical environment. Magnificent reminiscences of the Middle Ages and the Renaissance live on in palaces, houses, churches, museums, squares, courtyards an ... Læs mere

The University of Ferrara offers a unique historical environment. Magnificent reminiscences of the Middle Ages and the Renaissance live on in palaces, houses, churches, museums, squares, courtyards and alleys. Far from being shrouded in the past, Ferrara is a cyclist- and pedestrian-friendly sustainable town where young people can experience a high quality of life, take advantage of well-maintained infrastructures, and pleasantly blend in. The Department of Economics and Management (DEM) was created in 2013 from the previous Department of Economics, Institutions and Territory founded in 1997. The Department is characterized by a highly multidisciplinary nature and its main teaching and research fields include economics, business and law. Minimer