Sikkerhed i en verden i forandring

Dette etårige kandidatuddannelse sigter mod at overføre de studerende den viden, de færdigheder og den indsigt, der er nødvendig for at fungere som en professionel eller akademisk forsker inden for den internationale fred i sikkerhed. Spørgsmål om international fred og sikkerhed bliver stadig vigtigere i juridisk, politisk og administrativ praksis. Begrebet 'international sikkerhed' er ikke længere begrænset til traditionelle spørgsmål om krig og fred, men dækker nu også emner som terrorisme, strafferet, beskyttelse af menneskerettigheder og 'menneskelig sikkerhed'.

Udvikle et bredt overblik over international sikkerhed

Programmet er baseret på antagelsen om, at international ret ikke kan forstås ordentligt uden for dens politiske kontekst, mens moderne international politik ikke kan forstås fuldt ud uden et solidt kendskab til internationale juridiske institutioner. Det tilbyder en tværfaglig tilgang til det hurtigt skiftende felt inden for international fred og sikkerhed. Det inkluderer emner som De Forenede Nationers system for kollektiv sikkerhed, krigsforandring (herunder katastrofal terrorisme og andre former for politisk vold), beskyttelse af menneskerettighederne, udviklingen af internationale straffedomstole og humanitær lov.

Programmet har tre grundlæggende egenskaber:

 • en tværfaglig tilgang, der kombinerer international ret og internationale forbindelser;
 • et tematisk fokus på international sikkerhed;
 • et interaktivt og internationalt akademisk samfund, hvor personale og studerende beskæftiger sig med forskning og udvikling af viden.

Studieprogram

Kandidatuddannelsen i ret og politik for international sikkerhed er et tværfagligt, et årigt program, der tilbydes i fællesskab af Det juridiske fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Foruden forelæsninger og seminarer har du muligheden for at drage fordel af alle mulige interessante aktiviteter, der arrangeres regelmæssigt, såsom gæsteforelæsninger, konferencer og udflugter. Feltrejser til internationale organisationer og internationale domstole er en integreret del af programmet. Du vil blive opmuntret til at deltage i ekstra-kollokvielle seminarer med eksperter og praktikere inden for international fred og sikkerhed. Programmet undervises udelukkende på engelsk og består af:

 • Fire obligatoriske kurser
 • To valgfrie kurser
 • En specialeeksamen

Hvis du ikke har tilstrækkelig baggrund i International Relations Theory eller Public International Law, anbefaler vi kraftigt at vælge disse to kurser som valgfag.

PROGRAM

Kandidatuddannelsen i ret og politik for international sikkerhed tilbyder et læseplan, der fokuserer på international sikkerhed ud fra perspektiverne i international ret og internationale relationer. Derudover giver det indsigt i de to fælles disciplines fælles fundamenter, de forskellige metoder og teorier samt samspillet mellem de to inden for international sikkerhed.

Karriereudsigter

At få en kandidatgrad i ret og politik for international sikkerhed betyder, at du får en unik tværfaglig kvalifikation. Din viden om international offentlig og humanitær lov vil kvalificere dig til en karriere inden for et af de mange områder, hvor sikkerhedskonceptet er mest vigtigt. Samtidig vil dine analytiske evner og forståelse af international politik gøre dig unikt kvalificeret til at finde løsninger på komplekse problemer.

Kandidater fra programmet har fundet positioner inden for det brede felt af international sikkerhed, såsom:

 • ministerier
 • Parlament
 • Ikke-statslige organisationer (inkl. Transparency International, Global Witness, Oxfam Novib)
 • Internationale organisationer (OSCE; De Forenede Nationer; Den Europæiske Union)
 • Private sikkerhedsfirmaer (f.eks. Juridisk rådgiver for Maritime Security Provider)
 • Advokatfirmaer
 • En domstol (dommer i træning / rechterlijk ambtenaar in training )
 • Universiteter (ph.d.-stillinger ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze og universiteterne i Aarhus, Berlin, Prag, Westminster, Duisburg-Essen, Amsterdam)
 • Den Internationale Røde Kors Komité

Hvorfor VU Amsterdam ?

International
Kandidatuddannelsen i jura og politik for international sikkerhed samler en udvalgt gruppe af internationale studerende, der deler en stor interesse for international ret og international politik. Det har tiltrukket studerende fra hele verden, inklusive studerende fra Afghanistan, Brasilien, Indonesien, Mexico, Rusland, Sydkorea, Uganda og USA. Hvis du kan lide at diskutere international sikkerhed i et virkelig internationalt miljø, er dette det ideelle program for dig. På grund af det begrænsede antal studerende, der optages hvert år, vil du lære dine kammerater fra mange forskellige lande meget godt at kende.


Lille målestok
Obligatoriske kurser leveres i et seminarlignende format til klasser, der består af et begrænset antal studerende og har en interaktiv karakter. Det forventes, at studerende aktivt bidrager til diskussionerne, uddyber og præsenterer deres personlige synspunkter, skriver opgaver om specifikke emner og afholder mundtlige præsentationer.


Forskningsorienteret
Forskning fremhæves gennem hele programmet. Du vil blive introduceret til forskellige metoder til udførelse af uafhængig forskning. Din speciale vil give dig muligheden for virkelig at gå i dybden med at undersøge et internationalt sikkerhedsemne, der er af særlig interesse for dig. Forskning kombineres med praktiske aktiviteter og øvelser såsom rollespil og moot domstole. Du vil blive opmuntret til at blive medlem af redaktionen for tidsskriftet Amsterdam Law Forum.


Tværfaglig
Moderne spørgsmål inden for international sikkerhed er umulige at forstå uden en solid forståelse af både folkeretten og international politik. Dette er grunden til, at kun et tværfagligt program er egnet til at give fremtidige analytikere og praktikere de færdigheder, der er nødvendige for at arbejde med succes i dagens sikkerhedsmiljø. Kandidatuddannelsen i lov og politik for international sikkerhed er unik i at tilbyde en tværfaglig tilgang, undervist af personale fra afdelingerne for international ret, statsvidenskab og kriminologi.


Erfarne undervisere
Foredragsholdere er primært hentet fra Fakulteterne for ret og samfundsvidenskab ved VU Amsterdam . Internationale lærde, senior professionelle og anerkendte eksperter inden for sikkerhed deltager både som faste undervisere og som gæsteforelæsere.


Unik beliggenhed
VU Amsterdam drager fordel af sin unikke beliggenhed lige i en international by i hjertet af Europa og få miles fra Haag, hvor Peace Palace, International Court of Justice, Den Internationale Straffedomstol og mange internationale domstole og domstole er placeret.

Adgangskrav

Denne master er selektiv og kun åben for et begrænset antal studerende. Admission Board vælger efter fortjeneste.

Faktorer, der vil blive taget i betragtning, er:

 • GPA eller et samlet gennemsnit af karakteren. Minimumskrav: B eller 7,3 som et samlet gennemsnit eller en GPA på mindst 3,25
 • den studerendes niveau for tværfaglighed
 • mærke og indhold af bacheloren eller speciale
 • relevante fritidsaktiviteter (f.eks. praktikophold og (frivilligt) arbejde)
 • generelle indtryk af kandidaten baseret på vist interesse for international ret, politik og sikkerhed; motivationsbrev anbefalingens brev (r) og bevis på akademisk skrivning

Disse kriterier er lige store.

Ansøgere med en bachelor eller tilsvarende grad i ret (LLB) kan ansøge.

Din bacheloruddannelse sammenlignes og værdsættes gennem det britiske Naric-sammenligningssystem og om nødvendigt gennem Nuffic-sammenlignings- og valideringsprogrammer. Især studerende fra lande uden for EU bør indgå i muligheden for, at en relevant bachelorgrad ikke kunne være tilstrækkelig til at gå ind i dette LLM-program, og deres anvendelse kan resultere i en afvisning.

Ansøgere med en bachelorgrad Samfundsvidenskab eller Liberal Arts og et grundlæggende kendskab til folkeretten eller teorien om international relation kan finde anvendelse.

Ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte krav (e), opfordres også til at ansøge, forudsat at de har en sund akademisk baggrund og betydelig erfaring inden for ret, samfundsvidenskab eller liberal kunst (som de kan støtte med dokumentation).

Din tidligere uddannelse sammenlignes med og værdsættes gennem det britiske Naric-sammenligningssystem og om nødvendigt gennem Nuffic-sammenlignings- og valideringsprogrammer. Især studerende fra lande uden for EU bør indgå i muligheden for, at en relevant bachelorgrad ikke kunne være tilstrækkelig til at gå ind i dette LLM-program, og deres anvendelse kan resultere i en afvisning.

Du kan ikke ansøge på grundlag af en grad fra et universitet for anvendte videnskaber alene. Fakultetet tilbyder ikke en premaster til LPIS Master.

For master Law and Politics of International Security kræves der mindst C1-færdigheder i engelsk. Dette krav er opfyldt, hvis ansøgeren med succes har gennemført en af de følgende prøver med mindst de angivne score: højst to år før programstart.

 • IELTS: minimum total score ≥ 7,0, minimum score pr. Testsektion: 6,5
 • TOEFL papirbaseret test: 600
 • TOEFL PBT: minimum total score 68, minimum score pr testsektion: 22
 • TOEFL iBT (internetbaseret test): minimum total score ≥ 100, minimum score pr. Testsektion: 22
 • C1 Advanced (tidligere Cambridge Advanced English): minimum score B
 • C2 Færdighed (tidligere Cambridge engelsk: Færdighed): minimum score C

Undtagelse gives til studerende, der:

 • har afsluttet deres sekundære uddannelser eller en akademisk grad i Holland, Storbritannien, Irland, Canada, USA, New Zealand eller Australien; eller
 • have et engelsksproget 'internationalt baccalaureate' eksamensbevis; eller
 • har opnået en bachelor- eller kandidatgrad i et akkrediteret engelskundervisningsprogram i EU.

Beviset for engelskfærdighed kan indsendes efter ansøgningsfristen, men skal være modtaget af fakultetet inden programmets start. Uden en engelsk færdighedstest, som opfylder ovennævnte specifikationer eller en undtagelse, kan du ikke starte programmet.

Ansøgning

Ansøgning er mulig fra 1. oktober. Ansøgningsfristen er:

1. februar for internationale studerende, der ansøger om et af VU-stipendierne.
1. april for internationale graders indehavere fra lande uden for EU / EØS
1. juni for kandidatuddannere fra EU / EAA-lande

Internationale studerende, der ansøger om universitetets bolig, rådes kraftigt til at ansøge inden den 1. april.

Anvendelses trin

 1. Registrer dig via Studielink.
 2. Efter registrering vil du modtage login-oplysninger for VUnet.
 3. Upload følgende ansøgningsdokumenter via VUnet (helst PDF-format):
  1. bekræftet kopi af den akademiske grad eller hvis endnu ikke eksamineret: erklæring fra dit hjemmeuniversitet med en forventet graduering
  2. certificeret transkription på engelsk af de hittil opnåede kvaliteter;
  3. Curriculum vitae;
  4. motivationsbrev, der forklarer dine grunde til at ønske at deltage i programmet;
  5. bevis for akademisk skrivning på engelsk:
   • Skriv et kort essay, hvor du diskuterer et aktuelt spørgsmål om 'lov og politik i international sikkerhed'.
    Argumenter med cirka 750 ord, hvordan dette emne er relevant for LPIS-programmet ved hjælp af relevant akademisk litteratur. Medtag venligst referencer (in-text eller fodnoter) og en komplet bibliografi.
   • Upload essayet som doktorafhandling ; dette er dit bevis på akademisk skrivning på engelsk - undlad ikke at indsende din speciale! ;
  6. 2 anbefalingsbreve fra akademiske dommere (herunder ansøgerens rangeringsposition og oplysninger om, hvordan de kender den potentielle studerende). Vi foretrækker digitale kopier, der er uploadet i VUnet, men dommerne kan også sende deres referencer direkte til masters.law@vu.nl;
  7. kopi af pas og kopi af opholdstilladelse (hvis relevant)
 4. Hvis det er relevant for dig: send bevis på engelsk, til masters.law@vu.nl. Dette kan sendes på et senere tidspunkt (se sprogkrav for detaljer).
 5. Så snart alle påkrævede ansøgningsdokumenter er modtaget, indsendes dit dossier til Admission Board. Bemærk, at dit dossier skal være komplet inden ansøgningsfristen! Ufuldstændige sager kan ikke tages i betragtning. Admissionskomitéen kan bede om yderligere oplysninger om din akademiske fortegnelse, hvis dette anses for nødvendigt for at træffe en beslutning.
 6. Du modtager en beslutning i henhold til nedenstående skema.
 7. Hvis du er blevet optaget: færdiggør din ansøgning.

Du vil modtage praktiske oplysninger om programmets start i løbet af sommeren.

Oversigt Lov og politik for international sikkerhed.

 • Undervisningssprog: Engelsk
 • Varighed: 1 år
 • Ansøgningsfrist: 1. juni for hollandske og EU-studerende. 1. april for ikke-EU-studerende.
 • Startdato: 1. september
 • Studietype: Heltid
 • Interesseområde: økonomi, erhverv og jura, adfærd og samfundsvidenskab
Program undervist i:
 • Engelsk

Se 79 flere kurser fra Vrije Universiteit Amsterdam »

Senest opdateret Oktober 13, 2019
Dette kursus er Campusbaseret
Start Date
Duration
1 år
Fuldtid
Price
2,083 EUR
for EEA-studerende. € 14.600 for studerende uden for EU / ikke-EØS.
Deadline
Kontakt skolen
deadline for international students
Efter placeringer
Efter dato
Start Date
End Date
Ansøgningsfrist
Kontakt skolen
deadline for international students
Location
Ansøgningsfrist
Kontakt skolen
deadline for international students
End Date