Miljø- og bæredygtighedsundersøgelser, MS

Generelt

Program beskrivelse

Miljø- og bæredygtighedsundersøgelser

Kandidatuddannelse (37 kredittimer)

Dette tværfaglige program vil forberede dig på udfordringerne i en karriere inden for miljøområdet. Som studerende inden for miljøpolitik fokuserer du på udvikling og implementering af offentlige politiske svar på miljøspørgsmål, især de økonomiske, politiske og sociale faktorer, der er en iboende del af beslutningsprocessen. Hvis du er mere interesseret i videnskaben bag politiske spørgsmål, får du et solidt fundament baseret på de måder, information skal bruges til at vurdere miljømæssig og samfundsmæssig risiko og de relevante politikker. Kursusarbejde er inden for miljøvidenskab og politik, ligesom laboratoriets arbejde og feltundersøgelser.

MES-programmet ved College of Charleston er designet til at give studerende en forståelse af den tværfaglige karakter af miljøproblemer gennem kandidatstudier af både politik og videnskab.

Dette tværfaglige fokus gør det muligt for os at tackle en lang række ressourcer, udvikling og planlægningstryk, som i øjeblikket står over for samfundet. Gennem vores kerne- og valgfrie kursusplaner, fakultetsekspertise og specialiseringsudvikling (klynge af kurser inden for områder som kyst- og vådområderforvaltning, miljøplanlægning og miljøfarer) giver MES-programmet uddannelse, der adresserer hver af disse udfordringer. Vores alumner finder beskæftigelse inden for en lang række områder, hvor deres uddannelse inden for både videnskab og politik tjener dem godt.

Som et tværfagligt program hører MES-programmet ikke i en enkelt akademisk afdeling ved College of Charleston . I stedet bidrager seks afdelinger (biologi, geologi og miljøgeovidenskab, matematik, fysik og astronomi, statsvidenskab og økonomi) til kernen og valgfrit kursus- og fakultetstid til programmet. Fakultet fra mange andre afdelinger og off-campus institutter og agenturer er også en uvurderlig del af MES-programmet.

Programkrav

 • 38 kredit timer
 • Speciale eller praktik
Kernekurser

Miljøstudier:

 • EVSS 611 Introduktion til miljø- og bæredygtighedsundersøgelser (3)

Statistik:

 • EVSS 659 Miljøstatistik (3)
 • ELLER
 • EVSS 624 Biometri (4)

Politik og samfundsvidenskab:

 • EVSS 601 økonomisk teori for politikanalyse (3)
 • EVSS 602 Offentlig politik (3)
 • EVSS 632 Samfundsvidenskabelige metoder i miljøundersøgelser (3)

Naturvidenskab:

Vælg et af følgende:

 • EVSS 541 miljøforurening (4)
 • EVSS 610 Miljøbiologi (3)
 • EVSS 640 Earth Systems Science (3)
 • EVSS 650 Energiproduktion og ressourcestyring (3)

Speciale / Praktik:

 • EVSS 690 Praktik (6)
 • ELLER
 • EVSS 691 afhandling (6)
Valgfag

Studerende skal gennemføre de resterende kredittimer fra følgende:

 • BIOL 612 Conservation Genetics (4)
 • BIOL 649 Comparative Genomics (4)
 • BIOL 650 Seminar i marinbiologi (1)
 • CPAD 615 Introduktion til bydesign (6)
 • CPAD 830 Bæredygtigt design og tilpasningsgenbrug (6)
 • EVSS 506 Conservation Biology (3)
 • EVSS 518 History and Theory of American Urban Planning (3)
 • EVSS 519 Biologi af koralrev (3)
 • EVSS 530 Naturressourceret og -politik (3)
 • EVSS 531 administrativ lovgivning (3)
 • EVSS 534 Miljølovgivning og reguleringspolitik (3)
 • EVSS 535 jordbrugslov (3)
 • EVSS 537 Vådområder Politik (3)
 • EVSS 538 Introduktion til hydrogeologi (4)
 • EVSS 541 miljøforurening (4)
 • EVSS 542 Fundamentals of Remote Sensing (4)
 • EVSS 544 Planteøkologi (4)
 • EVSS 549 Geografiske informationssystemer (4)
 • EVSS 551 Forskning og ledelse i miljøorganisationer (3)
 • ELLER
 • PUBA 551 Forskning og ledelse i miljøorganisationer (3)
 • EVSS 557 Satellitmeteorologi (3)
 • EVSS 569 Avanceret GIS: Miljø- og faremodeller (4)
 • EVSS 595 Særlige emner i miljø- og bæredygtighedsundersøgelser (1-4)
 • EVSS 606 Wildlife Law (3)
 • EVSS 608 Perspektiver på offentlig administration (3)
 • EVSS 609 administrativ etik og ansvarlighed (3)
 • EVSS 610 Miljøbiologi (3)
 • EVSS 620 Fysiologi og cellebiologi for marine organismer (4)
 • EVSS 622 økologi af marine organismer (4)
 • EVSS 623 Fysisk oceanografi (4)
 • EVSS 624 Biometri (4)
 • EVSS 627 Marine tetrapodbiologi (4)
 • EVSS 639 Vådområder og farvande (3)
 • EVSS 640 Earth Systems Science (3)
 • EVSS 641 vandig geokemi (4)
 • EVSS 645 Kystproblemer og processer (3)
 • EVSS 650 Energiproduktion og ressourcestyring (3)
 • EVSS 656 Atmosfærisk videnskab (4)
 • EVSS 658 Klimaforandringer (4)
 • EVSS 659 Miljøstatistik (3)
 • EVSS 680 Casestudier i miljøspørgsmål (4)
 • EVSS 693 uafhængig undersøgelse (1-4)
 • EVSS 695 Særlige emner i miljøundersøgelser (1-4)
 • EVSS 721 akvakultur (3)
 • EVSS 722 Marine Invertebrate Zoology (4)
 • EVSS 724 Ithyology (4)
 • EVSS 725 Marine Botany (4)
 • EVSS 726 Fiskerividenskab (3)
 • EVSS 746 akvatoksikologi (3)
 • PUBA 502 Særlige emner i seminarer om offentlige anliggender (1-3) *
 • PUBA 511 Bypolitik (3)
 • PUBA 512 Kvinder og minoriteter i offentlig administration (3)
 • PUBA 513 Planlægningslov (3)
 • PUBA 514 Urban Applications of Geographic Information Systems (4)
 • PUBA 516 Lokal og regional økonomisk udvikling: Politik og praksis (3)
 • PUBA 517 Bytransport: Problemer og udsigter (3)
 • PUBA 520 Lokalregering Politik og administration (3)
 • PUBA 522 mellemstatslige forbindelser (3)
 • PUBA 540 Ledelse og beslutningstagning (3)
 • PUBA 550 Nonprofit Leadership and Governance (3)
 • PUBA 554 Human Resource Management for non-profit organisations (3)
 • PUBA 555 Nonprofit Capacity Building (3)
 • PUBA 556 Fundraising og marketing for nonprofitorganisationer (3)
 • PUBA 557 Forvaltning af offentlige / private partnerskaber (3)
 • SMFT 697 Specialemner i videnskab eller matematik til lærere (1-4) *

Bemærk:

* Dette kursus kan gentages for kredit, hvis indholdet er anderledes. Det specifikke indhold vises på listen, når kurset tilbydes.

Overfør kreditpolitik

En studerende kan anmode om godkendelse fra programdirektøren til at acceptere op til ni overførselskredittimer. Disse kurser kræver en karakter af "B" eller højere eller en karakter af "tilfredsstillende" eller "bestået".

Adgangskriterier

 • Officielle udskrifter fra alle akademiske institutioner
 • Officielle GRE-scores (305 kompositter; 4.0 skriftligt); officielle TOEFL-scoringer, hvis dit primære sprog ikke er engelsk
 • Minimumskursus GPA på 3,0
 • Tidligere kurser i biologi (to kurser med laboratorier), kemi (to kurser med laboratorier), statistik (et kursus) og amerikansk regering (et kursus); Et år efter en anden fysisk eller naturvidenskab kan erstattes med enten biologi eller kemi.
 • Tre anbefalingsbrev
 • Skriftlige mål

Ansøgningsfrister

 • Fristen for efterårsprioritet for afsluttede ansøgninger: 1. marts (Denne frist er for de studerende, der søger stipendier og assistenter.)
 • Faldfristen for alle andre afsluttede ansøgninger: 1. juli.
 • Forår: 1. november
 • Sommer: 1. marts

Kontakt information

Annette Watson
programleder
843.953.5864

Senest opdateret Sep 2019

Om skolen

Located in the heart of historic Charleston, South Carolina, the College of Charleston is a nationally recognized public liberal arts and sciences university. Founded in 1770, the College is among the ... Læs mere

Located in the heart of historic Charleston, South Carolina, the College of Charleston is a nationally recognized public liberal arts and sciences university. Founded in 1770, the College is among the nation’s top universities for quality education, student life, and affordability. Its beautiful and historic campus, combined with contemporary facilities, cutting-edge programs and accessible faculty attracts students from across the U.S. and around the world. Minimer