Keystone logo
Maastricht University, Department of Data Science and Knowledge Engineering

Maastricht University, Department of Data Science and Knowledge Engineering

Maastricht University, Department of Data Science and Knowledge Engineering

Introduktion

Knowledge Engineering bachelor- og masteruddannelserne er udformet efter undervisningsmetoden Project-Centred Learning (PCL). PCL-uddannelsesmodellen er småtskala og elevorienteret. Du arbejder i små grupper på komplekse og udfordrende projekter, som kræver, at du udvikler en række forskellige færdigheder, f.eks. skrive- og præsentationsevner og arbejde i et team. De færdigheder, du lærer, er en vigtig forberedelse til din fremtidige karriere. Du kan straks anvende det, du har lært fra kursusmaterialet og forelæsningerne, på problemer i det virkelige liv. Sammen med dine medstuderende undersøger du, hvilke oplysninger der er nødvendige, og hvordan de bedst præsenteres. Ved afslutningen af hvert projekt skal du levere et funktionelt produkt og præsentere dine resultater for dine medstuderende, lærerne og/eller kunden. Følgende projekter tilbydes på DKE:

 • udvikling af klimamodeller
 • spilmotorer til flere formål
 • intelligente søgemaskiner
 • systemer til visionsgenkendelse
 • interaktive matematikkurser


Projekterne indsendes ofte af virksomheder og institutter, hvilket giver vores studerende mulighed for at få uvurderlig erfaring ved at anvende deres uddannelse til at finde løsninger på virkelige problemer.


Kvaliteten af vores masteruddannelser

Masteruddannelserne er juridisk akkrediteret i overensstemmelse med den nederlandske lov om videregående uddannelse og forskning. Det nationale akkrediteringsudvalg har vurderet, at masteruddannelserne hører til blandt de bedste i Nederlandene. Desuden vurderede akkrediteringsudvalget studievejledningen og den studerendes støtte som fremragende, hvilket understreger den internationalt konkurrencedygtige kvalitet af disse tjenester.

Vælg din egen læseplan

I det første år af din masteruddannelse får du en dybdegående viden om de mest relevante emner inden for kunstig intelligens eller operationsforskning. På andet år af kandidatuddannelsen har du mulighed for at fokusere uddannelsen på dine specifikke interesser og karrieremål. Derudover kan du i løbet af det første semester af andet år:

- tage valgfrie kurser, også på andre fakulteter på Maastricht Universitet

- tage valgfag på den anden kandidatuddannelse

- at deltage i det akademiske personales forskningsprojekter

- deltage i en virksomheds- eller forskningspraktik

- følge et udvekslingsprogram på et universitet i udlandet På andet semester afslutter du din kandidatuddannelse med at skrive en kandidatafhandling. Hertil skal du vælge et forskningsemne, som du arbejder med under vejledning af en af de akademiske medarbejdere. Forskningen kan udføres internt eller eksternt i en virksomhed eller på et andet universitet. Din afhandling skal også forsvares offentligt.

*Bemærk, at alle individuelle programvalg overvåges af vores studievejleder og akademiske personale og altid evalueres af eksamensudvalget med hensyn til kvalitet.

Forskning på Institut for datalogi og videnudvikling

DKE er aktivt involveret i forskellige forskningsområder. Det akademiske lærerkollegium på DKE består af erfarne undervisere og forskere, som er velkendte i det internationale videnskabelige samfund.


Inden for instituttet er forskningen organiseret i tre grupper: "BioMatematik og bioinformatik" (BMI), "Robotter, agenter og interaktion" (RAI) og "Netværk og strategisk optimering" (NSO). Afdelingsmedlemmer er involveret i flere forskningsgrupper og styrker derfor interaktionen mellem grupperne.

Forskningen inden for biomatematik og bioinformatik dækker de vigtigste områder inden for systembiologi og bioinformatik, f.eks. registrering, analyse, modellering og forudsigelse af biologiske og medicinske fænomener. Robots, Agents and Interaction Group (RAI) fokuserer på design, analyse og anvendelse af systemer bestående af computeragenter - dvs. softwareenheder eller robotter - som forfølger mål autonomt og interaktivt i komplekse (f.eks. usikre, åbne, dynamiske og svært forudsigelige) miljøer. I forskningsgruppen om netværk og strategisk optimering er der fokus på viden-teknologiske emner i forbindelse med undersøgelse af konkurrence. Gruppen har stor ekspertise inden for forskning i konkurrence i brætspil og i spilteoretisk modellering.

Vores masteruddannelsers internationale karakter

Institut for datalogi og videnteknologi hører til det humanistiske og videnskabelige fakultet. Dette fakultet har den højeste andel af internationale studerende på universitetet. DKE samarbejder i sine studieprogrammer med veletablerede universiteter som Aarhus Universitet i Danmark, Université de Montreal i Canada, Reykjavik Universitet i Island, UESTC i Kina og Universiteit Hasselt i Belgien. Studerende kan deltage i et internationalt udvekslingsprogram på disse universiteter. DKE's fakultetsmedlemmer samarbejder i internationale forskningsprogrammer, hvilket giver mulighed for internationale praktikophold for vores studerende.

Placeringer

 • Maastricht

  Maastricht University Department of Data Science and Knowledge Engineering P.O. Box 616 , 6200 MD, Maastricht

Programmer

  Institutionen tilbyder også:

  Spørgsmål