Keystone logo
© BIMM University
The University of Edinburgh - Edinburgh Futures Institute

The University of Edinburgh - Edinburgh Futures Institute

The University of Edinburgh - Edinburgh Futures Institute

Introduktion

Vores etos

På Edinburgh Futures Institute udfordrer, skaber og får vi forandring til at ske. Vi er fokuseret på at tackle nutidens stadig mere komplekse problemstillinger og forme en bedre fremtid gennem uddannelse og forskning med en forskel. Vi bringer mennesker og discipliner sammen for at udløse det uventede. Vi skaber et nysgerrigt, fordomsfrit tankelaboratorium for at gøre en bedre fremtid mulig.

Formål

Formålet med Edinburgh Futures Institute (EFI) er at forfølge viden og forståelse, der understøtter navigationen i komplekse fremtider. EFI's særpræg stammer fra vores tilgang til forskning, uddannelse og engagement – en tilgang, der kombinerer multidisciplinaritet med co-produktion. I samarbejde med industri, regering og lokalsamfund (hjemme og i udlandet) vil vi opbygge en udfordringsstyret og datarig portefølje af aktiviteter, der har påviselige etiske, sociale, kulturelle, økonomiske og miljømæssige konsekvenser.

Vores etos er:

Kritisk: Vær kritisk og udfordr med venlighed, ydmyghed og vedholdenhed. Intet skal tages for givet. Ingen antagelser efterladt uprøvede. Vi arbejder på presserende sociale spørgsmål, der kræver dybe og nye måder at tænke på: dette er ikke en øvelse. Vi er åbne, nysgerrige, provokerende, konstruktive og opmærksomme på et universitets rolle i at konfrontere ubehagelige spørgsmål.

Deltagende: Vi inviterer mennesker på alle stadier af livet og på tværs af alle discipliner til at arbejde hånd i hånd og bringe deres måder at arbejde på og ideer sammen. Det er vigtigt, at vi også udvider denne deltagelse og samarbejde til industrien, offentligheden og regeringen.

Fremtidsrettet : EFI er et sted at omfavne det utraditionelle, det uprøvede og det uventede. Et sted, hvor opfindelser og innovation er en del af dagligdagen. Her definerer vi udfordringer, samskaber, forestiller os, eksperimenterer, prototyper og evaluerer fra nye perspektiver for at skabe en bedre fremtid.

Hvorfor EFI nu?

De største udfordringer, som samfund står over for globalt, er komplekse og forbundne. Vores tilgang anerkender, at indsigt og innovation kan komme fra at bringe kunst, humaniora og samfundsvidenskab i sammenhæng med datavidenskab, teknik, naturvidenskab og medicin. Og vores etos og engagement i samproduktion stammer fra universitetets historiske principper om det 'demokratiske intellekt', der er opdateret nu i Strategi 2030. Disse principper fokuserer på det civile ansvar, som universitetet arbejder med og for dets bredere samfund, og vigtigheden af at åbne uddannelse for alle, der kan drage fordel af det.

Vores første program – Datadrevet Innovation

Et af EFI's første store programmer er fokuseret på de udfordringer og muligheder, som revolutionen inden for data, digital og kunstig intelligens giver. EFI er en nøglekomponent i universitetets datadrevne innovationsbidrag til Edinburgh og South East Scotland City Region Deal. Denne investering på flere millioner pund fra den britiske og skotske regering har til formål at øge leveringen af data og digitale færdigheder i arbejdsstyrken og sikre økonomisk velstand for alle.

EFI's datadrevne innovationsprogram knytter sig til fire nøglesektorer: finansielle tjenesteydelser (herunder fintech); kreative industrier; turisme og festivaler; og offentlige tjenester (data civic). Derudover har den to tværgående temaer: de etiske implikationer af dataanalyse og kunstig intelligens; og den fremtidige infrastruktur, der er nødvendig for at drive social, økonomisk, miljømæssig og kulturel inklusion.

Anvendelse og innovation

Vi vil anvende innovation fra vores datarige aktiviteter til fremtiden for:

 • Demokrati – udforskning af de skiftende mønstre for og foretrukne fremtider for demokrati, regeringsførelse og politik.
 • Samfund – håndtering af de udfordringer, som stadigt mere internetbearbejdede, men dog splittede samfund udgør.
 • Uddannelse – fremtidsskabende gennem uddannelsespolitik, filosofier og måder, vi underviser på.
 • Kreativitet – at forstå og udnytte kreativitet som fortælling, produkt, politisk dagsorden og praksis.
 • Retfærdighed – kritisk engageret i etik og retfærdighed på baggrund af hurtige forandringer og kompleks global dynamik.
 • Sundhed – at drive handlingsorienteret forskning og praksis til fremme af by- og planetarisk sundhed.
 • Bæredygtighed – at forene de ressourcer, som befolkningerne forbruger, og planetens bæreevne.
 • Økonomi – afdækning af fremtiden for finans, politik og infrastruktur og deres sociale og økonomiske konsekvenser.
 • Historie – bygger fremtider på og fra vores arkiver, arv og kultur.

Campus funktioner

Vores sted - Edinburgh Futures Institute-bygningen

Efter renoveringen flytter vi ind i Edinburghs Old Royal Infirmary på Lauriston Place. Nightingale-afdelingerne i denne bygning fra 1879 var i sig selv en nyskabelse inden for lægevidenskaben, idet de adskilte sygdomme for at begrænse smittefare. Med den nænsomme renovering af denne ikoniske, fredede bygning, der er opført i kategori A, omdanner universitetet i Edinburgh den til et rum for tværfagligt samarbejde og partnerskab.

Det 20.000 m² store område vil omfatte topmoderne undervisningsfaciliteter, plads til samarbejde med industripartnere, inkubationsrum til virksomheder, laboratorier til innovation og prototypefremstilling samt udstillings- og opvisningslokaler.

Som vogtere af denne højt elskede bygning er det vores mål at opfylde det løfte, der står i sten over hovedindgangen: "patet omnibus" - åben for alle.

I 2022-23, mens man venter på, at bygningen er klar til undervisning, vil EFI levere undervisningsaktiviteter andre steder på universitetets campus.

  Placeringer

  • Edinburgh

   56 George Square, EH8 9JU, Edinburgh

  Spørgsmål