Technical University of Denmark

Introduktion

Læs den officielle beskrivelse

DTU følger COVID-19-situationen og dens indvirkning nøje. Se vores webside dtu.dk for at få de seneste opdateringer.

href = "https://www.dtu.dk/english/Service/coronavirus

For mere information fra de danske myndigheder om virkningen i Danmark: href = "https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark

Profil

I næsten to århundreder har DTU, Technical University of Denmark , været dedikeret til at opfylde visionen om HC Ørsted - elektromagnetismens far - som grundlagde universitetet i 1829 for at udvikle og skabe værdi ved hjælp af naturvidenskaber og tekniske videnskaber til gavn for samfundet.

DTU er et pulserende eliteknisk universitet, anerkendt for sit høje niveau af international forskning og sine efterspurgte kandidater. Gennem samarbejde når vores personale og studerende ud til verden og arbejder på tværs af discipliner for at skabe værdi, velfærd og vækst ved at udvikle teknologier, der fungerer i en globaliseret verden, der overskrider sociale og kulturelle forskelle.

På DTU tror vi på teknologi som et middel til nødvendig forandring, og vi ser FN's 17 bæredygtige udviklingsmål som en platform for universitetets aktiviteter.

Gode ideer ændrer verden, og vi er drevet af ønsket om at udvikle bæredygtige teknologier, der skaber job og nye muligheder. På DTU samarbejder forskere og studerende med erhvervslivet og regeringen for at skabe innovative løsninger i skæringspunktene mellem teknik og kreativitet, teori og praksis og universitet og samfund.

DTU har en vision for en bedre verden, og vi inviterer verden til at slutte sig til os for at realisere denne vision.

128571_brooke-cagle--uHVRvDr7pg-unsplash.jpg

Forskning

Forskning understøtter alt vores arbejde. Teknologi skabes gennem synergi mellem forskning, uddannelse, innovation og videnskabelig rådgivning og af innovative forskere, der arbejder i forkant i globale partnerskaber.

DTUs forskning fokuserer på natur- og teknisk videnskab og er drevet af samfundets behov - skubber grænserne for det mulige, opdager og driver forandring. Fokusområder inkluderer adskillige samfundsrelevante ingeniørdiscipliner, herunder digitalisering, bæredygtige energiteknologier og life science.

En nøgle til at tackle de 17 FN's mål for bæredygtig udvikling er samarbejde på tværs af alle felter. Derfor er forskning ved DTU ofte tværfaglig. Vi samarbejder meget med førende akademiske, private og offentlige partnere for at overføre innovationer og opdagelser til offentligheden.

Uddannelse

DTU uddanner den næste generation af tænkere, innovatører og gørere. Vi uddanner problemløsere, der kan føre an og tackle de vigtigste globale udfordringer som beskrevet af de 17 FN's bæredygtige udviklingsmål.

Alle vores uddannelser er tværfaglige og designet til at fremme bæredygtighed, innovation og iværksætterånd. Studerende får praktisk adgang til faciliteter i verdensklasse og deltager i projektbaserede opgaver med branchepartnere, hvor de kan anvende deres teoretiske viden til løsning af virkelige problemer.

128566_rsz_annie-spratt-dwyu3i-mqeo-unsplash.jpg

Videnskabelig rådgivning

DTU tilbyder videnskabelig rådgivning til myndigheder, industrier og internationale institutioner i den offentlige sektor. Det er en af DTU's centrale aktiviteter og bidrager væsentligt til videnoverførsel og informeret beslutningstagning i samfundet.

Med en samlet omsætning på over 107 mio. EUR (nationalt og internationalt) er DTU en af de største leverandører af videnskabelig rådgivning i Danmark.

Vores rådgivningstjenester inkluderer kompleks problemløsning, risikokarakterisering for informeret standardindstilling, udvikling af overvågningssystemer til løbende risikovurderinger og diagnostisk kapacitet til beredskabsplanlægning og kriseløsning.

Innovation

DTU har en iværksætterånd, der udnytter energien og entusiasmen hos vores studerende, personale og de mennesker, vi arbejder med. Ideer løsnes og føres ind i samfundet og industrien, hvor de gør en forskel.

DTU understøtter skalerbare og bæredygtige start-ups ved at tilbyde træningsprogrammer, finansiering, kompetencer, teamdannelse, mentoring og inkubation.

På DTU finder du også DTU Skylab, som er et knudepunkt for innovation, hvor studerende og forskere eksperimenterer med, ændrer og tester deres ideer. Hvert år genererer DTU Skylab hundredvis af projekter og prototyper inden opstart.

DTU har adskillige forsknings- og træningsfaciliteter i alle regioner i Danmark. Hovedcampus ligger i Lyngby beliggende i Geater Copenhagen-området.

Placeringer

Lyngby

Address
Anker Engelunds Vej 1
Building 101A

2800 Lyngby, Danmark

Keystone-stipendium

Oplev de muligheder, vores stipendium kan give dig